Európsky týždeň mobility

Motto kampane 2017: Zdieľanie vás dostane ďalej!

 

Európsky týždeň mobility slúži na podporu odľahčenia cestnej premávky od osobných áut. Ide o celoeurópsku akciu, do ktorej sa zapájajú desiatky miest, v snahe podporiť verejnú dopravu. Cieľom je, aby sa do nej zapojili najmä tí občania mesta, ktorí bežne MHD nevyužívajú.

 

Európsky týždeň mobility (ETM) sa koná každý rok od 16. do 22. septembra. Kladie si za cieľ povzbudiť a motivovať samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility a aby vyzvali svojich obyvateľov využívať pre  prepravu  multimodálnu dopravu, čo znamená peši, bicyklom či  hromadnou dopravou, teda alternatívami k osobným motorovým vozidlám.

 

Téma EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY 2017 je „Čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita“. Pri propagácii tejto témy sa dôraz kladie na dosiahnutie cieľa cesty často za nižšie náklady pre jednotlivca i spoločnosť, ako v prípade použitia súkromného vozidla.

 

Tohtoročná téma propaguje riešenia zdieľanej mobility a zdôrazňuje výhody čistejších spôsobov dopravy. Aj technológie inteligentnej dopravy môžu uľahčiť zdieľanie.

 

Používatelia služieb zdieľania bicyklov si môžu za nízky poplatok (v mnohých mestách majú dokonca zaregistrovaní používatelia prvých niekoľko minút zadarmo) zobrať bicykel z odkladacej stanice a potom ho nechať na akejkoľvek inej odkladacej stanici v danom meste. Zdieľanie bicyklov spája tri kľúčové aspekty udržateľnej mestskej mobility: je čisté, inteligentné a zdieľané.

 

Vyzývame ľudí, aby využili možnosti zdieľanej mobility, ktoré sú k dispozícii v rámci ich miest či medzi mestami, obcami a prímestskými oblasťami. Ak chceme, aby mestská mobilita bola čistejšia, musíme znížiť celkový počet kilometrov, ktoré prejdú motorové vozidlá. K tomu patrí zvýšenie podielu aktívnych spôsobov dopravy, ako je chôdza a bicyklovanie (žiadne znečisťujúce emisie) a verejná doprava (menej emisií na osobu v porovnaní s individuálnym využívaním automobilu). Autobusy, nákladné automobily, taxíky, autá a ďalšie vozidlá, ktoré zostanú na cestách, musia byť čistejšie vďaka technológii alebo použitím alternatívnych palív.

 

Zdroj: http://eurotm2017.eurotm.sk